Jedná z pevných antén zimu neprežila.

Jedná z pevných antén zimu neprežila.