... tak tu bude stáť anténa

... tak tu bude stáť anténa