Príprava vysielacieho stanovišťa na 144 MHz

Príprava vysielacieho stanovišťa na 144 MHz