Krátka zastávka na doplnenie proviantu

Krátka zastávka na doplnenie proviantu