Príchod na novú kótu - KN18DQ

Príchod na novú kótu - KN18DQ