3. subregionál 2019 (Poľný deň) 6.- 7.7.2019

09.07.2019 20:01

Report  z  III.  Subregionálnych pretekov  2019  

OM3KDX - Poľný deň z ďalekého východu Slovenska.

 

  Tento pretek bol k nám naklonený už tým, že pracujúci členovia rádioklubu nemuseli vyberať dovolenku na piatok, na ktorý pripadol  štátny sviatok. Celá predpríprava bola celkom kľudná, až na zakúpenie elektrocentrály na poslednú chvíľu. Kuriér ju doviezol  v stredu, ale bez príslušenstva, ako to už býva u obchodníkov. To znamená bez oleja, a v našom prípade, keďže generátor o výkone 5.0/5.5kw je hybridný, na benzín, zemný plyn a propán-bután, tak aj bez regulačného ventilu 50 mbar. Ventil nebolo možné zakúpiť v Snine, ani v Humennom, tak som ho kúpil až v Michalovciach. Aby  život nebol jednoduchý, predajcovia plynu už nezapožičiavajú  propán-butánové 10kg fľaše. Na poslednú chvíľu som zakúpil na benzínovej stanici 2x10kg propán-butánu a v piatok o 09.00 hod. sme   vyrazili do nášho prechodného QTH nr Petrovce, vzdialeného 2 km od ukrajinskej hranice v zložení Peter OM0WR, Janko OM3CSO, Miki  OM3QG, Janko OM3WYM, Laco OM3CA a člen rádioklubu Pali Holota.  Pripojil sa k nám aj môj syn Karol, s mojimi dvoma vnukmi. Po príchode sme sa pustili do stavby antén, a to 4x6el. YU7EF a 2x16el. F9FT. Do večera sme to zvládli a večer sme trochu oslávili  nedávne moje meniny. Spomenul si na nás aj bývalý člen rádioklubu Marián Gerboc, ktorý nás zasponzoroval zo svojej firmy celým bokom   údeného bôčiku a štangľou salámy. V sobotu sa Pali pustil s Jankom OM3WYM do stavby „observatória“ s predsavzatím, že nám nejaký ten rok vydrží. Začiatok preteku bol vynikajúci, boli dobré podmienky šírenia na západ a juh. Okolo 03.00 hod. prišla poriadna búrka, aj s  hromobitím. Najprv, keď bola niekde nad Slanskými vrchmi, bolo  počuť typické výboje. Keď sa približovala k nám, najprv to  syčalo na anténe 2x F9FT vo výške 22m. Ale keď to začalo syčať aj na 4x6el. YU7EF, rýchlo som vypol zariadenie, a pre istotu aj odpojil  koaxiálne káble, cca. do 05.00 hod. Po prechode frontu sa podmienky zhoršili. Aj keď sem-tam vyskočili, už neboli tak dobré, ako na  začiatku pretekov. Okolo 15.00 hod sa znovu prihnala búrka. Stačili sme zdemontovať jeden stožiar a druhý čiastočne. Po prechode dažďa  sme dokončili demontáž, poodkladali všetky veci, posadali do áut a o 20.00 hod šťastne došli domov. O dobrý guláš a roštenku sa postarali Janko OM3CSO s Mikim OM3QG. Pri zariadení sa striedali Peter OM0WR a Laco OM3CA.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí nás zavolali.

Report podáva Laco OM3CA.

 

                                      

                Prehľad                       Mapa QSO                         Foto