História rádioklubu

 

Prvá zmienka o rádioamatérstve v Snine je z obdobia elektrifikácie mesta v medzivojnovom období, keď majiteľ elektrárne v zmluve s mestom bol zaviazaný svoje zariadenie aj rozvody zabezpečiť tak, aby nerušili rádioamatérov. Kto sa vtedy touto činnosťou zaoberal sa nám zistiť nepodarilo.

 

Intenzívny rozvoj rádioamatérstva je spojený s rokom 1952, kedy bol založený aj rádioklub, ktorý v roku 1956 získal koncesiu na vysielanie pod značkou OK3KDX. Na čele rádioklubu vtedy stál Miloslav Hrebeň. V tej dobe mal už vlastné povolenie na vysielanie a pridelenú značku OK3MH. Ďalšími prvými operátormi rádioklubu, ktorí mali vlastné koncesie na vysielanie boli Michal Pčola OK3CBD, František Gabriš OK3CFG a Ľudovít Kaan OK3CEF. V tomto období bol o rádioamatérstvo veľký záujem a v rádioklube OK3KDX bolo registrovaných 60 členov.

 

    Miloslav Hrebeň OM3MH (OK3MH) vo svojom hamshacku

 

Najlepšie výsledky zaznamenávali v práci na VKV (veľmi krátkych vlnách). Do histórie československého rádioamatérstva sa rádioklub zapísal prvým spojením amatérskej stanice z Československa s ukrajinskou stanicou UB5WN (144 MHz, 13.3.1960). Ďalším dlho neprekonaným úspechom sninských rádioamatérov bol  rekord vo vzdialenosti spojenia na pásme VKV  so stanicou GC2FZC z ostrova Guernsey  (144 MHz, 1760 km, 4.7.1965).

 

    Dobové zariadenie Miloša Hrebeňa

 

V roku 1970 (v období tzv. normalizácie) bolo vysielanie klubovej stanice OK3KDX pozastavené a vlastné koncesie jednotlivým členov odobraté. Opätovnú činnosť rádioklubu obnovil v roku 1972 Ladislav Kovaľ OK3ZCA a stal sa jeho vedúcim operátorom.

   Ladislav Kovaľ OM3CA (OK3ZCA) na poľnom dni ( r.1978)

 

V 70. a 80. rokoch sa rádioklub venoval prevažne mládeži a výchove brancov, budúcich spojárov telegrafistov. Najväčšou obľubou u mládeže bol rádio-orientačný beh ROB, tzv. „hon na líšku“.

 

Po roku 1989 boli vrátené odobraté koncesie aj ďalším členom rádioklubu. K týmto členom postupne pribudli ďalší nadšenci s vlastnými koncesiami ako sú  Mikuláš Drančák OM3CQG, Ján Galanda OM3CSO, Peter Galanda OM3TWR, Eduard Bovan OM3TNN, Milan Bovan OM3WFC, Peter Bovan OM3WZX, Ján Miško OM3WYM, Róbert Kovaľ OM3WRB, Igor Mandzák OM0ATN.

 

Počas celého obdobia sa rádioklub špecializoval prevažne na súťaže a prevádzku na pásme VKV. Veľa rádioklubov po roku 1989, keď štát prestal úplne sponzorovať túto činnosť zaniklo, ale náš klub stále funguje a volacia značka OM3KDX má nezastupiteľné miesto v éteri na VKV a KV pásmach.

 

Ďalšie historické foto si môžete pozrieť tu.